Дарения

Можете да ни подкрепите като преведете произволна сума на нашата банкова сметка

Radio4baby
IBAN: PL 79 1910 1048 2273 3653 7455 0001
SWIFT: DEUTPLPX
Изтеглете апликация за мобилен телефон